அறிவிப்புகள்

Application for the post of Finance Officer

Tender for purchasing Canon EOS 750D Camera with Accessories

Purchase of Canon Camera with accessories

குடியரசுத் தலைவர் விருதுகள்

குடியரசுநாள் விழா அழைப்பிதழ்

Quotation - Printing and supply of Tamil Calendar

Purchase of UPS Battery

Tender for printing and supply of 9 Books for CICT

Selected Translators

கருத்தரங்க அழைப்பிதழ்

Purchase of UPS Battery

Quotations for Cabling Works

முனைவர் பட்ட ஆய்வு உதவித்தொகை விண்ணப்பப் படிவம்

முனைவர் பட்ட மேலாய்வு உதவித்தொகை விண்ணப்பப் படிவம்

கருத்தரங்கம் அழைப்பிதழ்

Selected Translators

2013-14 குடியரசுத்தலைவர் செம்மொழி விருதுகள்

AMC - Annual Maintenance Contract of Systems and Printers

Cartridge - Purchase of HP Consumables

செம்மொழித் தமிழுக்கான குடியரசுத்தலைவர் விருதுகள் 2015-2016 முன்மொழிவிற்கான அழைப்பு

2015-16ஆம் ஆண்டிற்கான முனைவர் பட்ட / முனைவர் பட்ட மேலாய்வு உதவித்தொகைகளுக்குத் தேர்வானவர்களின் பட்டியல்கள்

பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 125ஆம் பிறந்த நாள் விழா - புகைப்படங்கள்

Application for Translating Thirukkural into Indian Languages

தாய்மொழி நாள் விழா புகைப்படங்கள்

Language Policy Expert Committee Meeting Photos

குடியரசுத்தலைவர் செம்மொழி விருது வழங்கும் விழா - புகைப்படங்கள்

தொடர்புக்கு

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

சாலைப் போக்குவரத்து நிறுவன வளாகம்
40,100 அடி சாலை, தரமணி,
சென்னை 600113.
தொலைபேசி : 044 - 22540125
மின்னஞ்சல் : registrar@cict.in