நிதிக் குழு

தலைவர்

பேராசிரியர் இ. சுந்தரமூர்த்தி

துணைத்தலைவர்

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

சென்னை - 600 100.

உறுப்பினர்கள்

பேராசிரியர் இராம.குருநாதன்,

தமிழ்ப்பேராசிரியர்(ஓய்வு),

பச்சையப்பன் கல்லூரி, சென்னை

பேராசிரியர் என்.பஞ்சநதம்,

துணைவேந்தர்,

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம், சென்னை

பேராசிரியர் ஈ.கனகராஜ்,

மிசோரம் மத்தியப் பல்கலைக்கழகம்,

மிசோரம்

இணைச்செயலர்

கல்வி் அமைச்சகம், இந்திய அரசு,

சாஸ்திரி பவன், புதுதில்லி – 110 115.

இயக்குநர்

தமிழ்வளர்ச்சித் துறை,

தமிழ்நாடு அரசு,

சென்னை - 600 008.

இயக்குநர்

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

சென்னை - 600 113

நிதி ஆலோசகர்

கல்வி அமைச்சகம், இந்திய அரசு,

சாஸ்திரி பவன், புதுதில்லி - 110 115.

உறுப்பினர் செயலர்

பதிவாளர்

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

சென்னை - 600 100.

தொடர்புக்கு

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்

செம்மொழிச் சாலை
பெரும்பாக்கம்
சென்னை - 600100.